คู่มืออ้างอิงสำหรับ GP-Pro EX Ver.2.00

ขอขอบคุณที่เลือกซื้อซอฟต์แวร์สำหรับแก้ไขหน้าจอ GP GP-Pro EX คู่มือนี้จะอธิบายถึงกระบวนการทำงานของ GP-Pro EX และรายละเอียดของทุกคุณสมบัติ โปรดอ่านคู่มือนี้โดยละเอียดเพื่อให้ใช้งานซอฟต์แวร์ได้อย่างถูกต้อง

หน้าแรก วิธีใช้คู่มือนี้ สารบัญ สอบถามข้อมูล
หมายเหตุ สิทธิ์ในเครื่องหมายการค้า สัญลักษณ์และคำศัพท์ที่ใช้ในคู่มือ ข้อควรระวัง
โปรดระวัง!
เมื่อลิงค์ไปยังไฟล์ PDF จาก Internet Explorer โดยใช้ Windows XP Service Pack 2 หรือเวอร์ชันที่สูงกว่า จะมีข้อความปรากฏขึ้นที่แถบข้อมูล ในการเปิดไฟล์ PDF ด้วยตนเอง ให้คลิกที่ข้อความแสดงอยู่บนแถบข้อมูล แล้วเลือก [Download File]
คุณต้องการทำอะไร?
ขั้นตอนการดำเนินการ GP-Pro EX สำหรับลูกค้าใหม่ (ลำดับขั้นตอนการดำเนินการ)
การทำงาน/การตั้งค่าขั้นพื้นฐาน การทำงานตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ
การสื่อสารกับอุปกรณ์/PLC ที่เชื่อมต่อ
การสื่อสารกับอุปกรณ์/PLC หลายเครื่อง
การสร้างหน้าจอมาตรฐาน การวาดรูปภาพ/ข้อความ
การแสดงรูปภาพ
การวางสวิตช์
การเปลี่ยนหน้าจอ
การวางไฟสัญญาณ
การวางกราฟ
การแสดงข้อมูล/การป้อนข้อมูล
การวางแป้นคีย์
การแสดงหน้าต่าง
การแสดงการแจ้งเตือน
การเปลี่ยนข้อความ
การสร้างหน้าจอที่มีความซับซ้อน การเปลี่ยนหน้าจอด้วยการป้อนรหัสผ่าน
การเปลี่ยนภาษา (หลายภาษา)
คุณสมบัติการเขียนโปรแกรม (สคริปต์)
การเก็บข้อมูลของอุปกรณ์/PLC (การสุ่มเก็บข้อมูล)
ข้อมูลไฟล์ลิ่งฟังก์ชัน (สูตรทำงาน)
เสียง/ออดสัญญาณ
การแสดงวิดีโอ
การแสดงผลและการควบคุมหน้าจอคอมพิวเตอร์บน GP
การสร้างโปรแกรมควบคุม การสร้างลอจิกโปรแกรม
การตรวจสอบการทำงาน การตรวจสอบการทำงานบน PC การจำลองการทำงาน
การถ่ายโอนโปรเจค การถ่ายโอนข้อมูล
การส่งข้อมูล การจัดทำเอกสาร การพิมพ์

การใช้โปรเจคใน IPC Series
  การใช้ IPC แทน GP

การใช้โปรเจคที่สร้างโดย GP-Pro/PB III
  การแปลงข้อมูล ลิขสิทธิ์ (C)2006 Digital Electronics Corporation สงวนสิทธิ์ทั้งหมด