คู่มืออ้างอิงสำหรับ GP-Pro EX Ver.1.0

ขอขอบคุณที่เลือกซื้อซอฟต์แวร์สำหรับแก้ไขหน้าจอ GP รุ่น "GP-Pro EX Ver.1.0"
โปรดอ่านคู่มือนี้โดยละเอียดเพื่อให้ใช้งานซอฟต์แวร์ได้อย่างถูกต้องและเก็บคู่มือนี้ไว้เพื่อใช้อ้างอิงในภายหลัง

หน้าแรก วิธีใช้คู่มือนี้ สอบถามข้อมูล สารบัญ
วิธีใช้
หมายเหตุ
สิทธิ์ในเครื่องหมายการค้า
สัญลักษณ์และคำศัพท์ที่ใช้ในคู่มือ
ข้อควรระวัง
วิธีใช้
Adobe® Reader®
เมื่อเกิดปัญหา?
ข้อความแสดงข้อผิดพลาด
การแก้ไขปัญหา
โปรดระวัง!
ทุกครั้งที่ค้นดูข้อมูลใน Window® XP Service Pack 2 หรือเวอร์ชันที่สูงกว่าที่ดาวน์โหลดผ่าน Internet Explorer โปรดตั้งค่าให้สามารถแสดงเนื้อหาที่ต้องการ (ไฟล์ PDF) โดยคลิกที่ข้อความบนแถบข้อมูล แล้วเลือก [Download File] โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากคุณสมบัติความปลอดภัยของ Window® XP
สำหรับลูกค้าใหม่
 
คุณต้องการทำอะไร?
   
คุณอยากทำอะไร? โปรดคลิกข้อความที่ขีดเส้นใต้
     

 ลิขสิทธิ์ (C)2005 Digital Electronics Corporation สงวนสิทธิ์ทั้งหมด